Wdrożenie w spółce WIMECH wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowych produktów

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie wyników prac B+R. W wyniku wdrożenia produkowane będą stanowiska multimedialnego wsparcia produkcji – DUS.

Planowane efekty projektu:

  1. Wprowadzenie na rynek nowej gamy wyrobów objętych prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (zgłoszenie nr Wp. 29225).
  2. Nabycie bazy technologicznej niezbędnej do wdrożenia nowych produktów, na którą składają się środki trwałe.
  3. Utworzenie 1 nowego miejsca pracy.
  4. Wzrost przychodów poprzez dywersyfikację dotychczasowej oferty na rynku krajowym i zagranicznym.
  5. Pozyskanie rynków zagranicznych i uzyskanie przychodów z tytułu eksportu.
  6. Pozyskanie nowych grup odbiorców.
  7. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (w aspekcie procesowym, produktowym, ekologicznym, organizacyjnym).
  8. Wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Całkowita wartość projektu: 4 777 935,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 165 350,00 zł


Dotacja na kapitał obrotowy dla WIMECH spółka cywilna Anna Ignatowska, Roland Ignatowski

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 102 665,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 102 665,13 zł

Dotacje