Dotacja na kapitał obrotowy dla WIMECH spółka cywilna Anna Ignatowska, Roland Ignatowski

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 102 665,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 102 665,13 zł

Dotacje